Iнформацiя стосовно лiквiдацii фонду ПІНВФЗТ «Континент»

ТОВ «ФК Інвеста», (місцезнаходження: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8, код ЄДРПОУ 32335917, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) №160 від 16.02.2016), що діє від свого імені та в інтересах ПІНВФТЗ «Континент» повідомляє про дострокову ліквідацію ПІНВФЗТ «Континент». Рішення про ліквідацію прийнято 22.12.2017 р. зборами учасників ТОВ «ФК «Інвеста», що діє від свого імені та в інтересах ПІНВФЗТ «Континент» (надалі – збори учасників) (Протокол зборів учасників ТОВ «ФК «Інвеста» № 6 від 22.12.2017 р.). Причиною прийняття рішення про ліквідацію є несприятлива кон’юнктура фінансового ринку та відсутність подальших напрямків інвестування для забезпечення прийнятного рівня інвестиційного доходу по інвестиційним сертифікатам. Рішення прийнято одноголосно. Кредитори для задоволення своїх вимог мають письмово звернутись до ТОВ «ФК «Інвеста», що діє від свого імені та в інтересах ПІНВФЗТ «Континент» за адресою: 61057, м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8 з 9-00 до 18-00 у робочі дні. Строк пред’явлення кредиторами вимог до ПІНВФЗТ «Континент» становить два місяці з дати опублікування повідомлення про ліквідацію ПІНВФЗТ «Континент».

Голова ліквідаційної комісії Яценко О.О.