Iнформацiя стосовно лiквiдацii фонду ПІНВФЗТ “СТБ-фінанс”

ТОВ «ФК «Інвеста», (місцезнаходження: м. Харків, вул. Артема, 46, код ЄДРПОУ 32335917, Ліцензія ДКЦПФР на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АВ № 581059 від 04.03.2011 року) що діє від свого імені та в інтересах ПІНВФЗТ «СТБ-фінанс» повідомляє про дострокову ліквідацію ПІНВФЗТ «СТБ-фінанс». Рішення про ліквідації прийнято 13.05.2015 р. зборами учасників ТОВ «ФК «Інвеста», що діє від свого імені та в інтересах ПІНВФЗТ «СТБ-фінанс» (надалі – збори учасників) (Протокол зборів учасників ТОВ «ФК «Інвеста» № 4 від 13.05.2015 р.), Причиною прийняття рішення про ліквідацію є несприятлива кон’юнктура фінансового ринку та відсутність подальших напрямків інвестування для забезпечення прийнятного рівня інвестиційного доходу по інвестиційним сертифікатам ПІНВФЗТ «СТБ-фінанс». Рішення прийнято одноголосно. Кредитори для задоволення своїх вимог мають письмово звернутись до ТОВ «ФК «Інвеста», що діє від свого імені та в інтересах ПІНВФЗТ «СТБ-фінанс» за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 46 з 9-00 до 18 -00 у робочі дні. Строк пред’явлення кредиторами вимог до ПІНВФЗТ «СТБ-фінанс» становить два місяці з дати опублікування повідомлення про ліквідацію ПІНВФЗТ «СТБ-фінанс».
Голова Ліквідаційної комісії Животченко Ю.І.