ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА»

Код за ЄДРПОУ 32335917

Ліцензія ДКЦПФР № 160 вiд 16.02.2016 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), строк дії якої необмежений з 08.03.2011 р.

Контактні дані:

Адреса: 61057, м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8.
Телефон: (057) 750-77-05.
Електронна пошта: investa@fcinvesta.com

Перелік інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні компанії з управління активами:

  • АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БУДФІНАНС»
  • АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
  • Пайовий інвестиційний недиверсифікований венчурний фонд закритого типу «Венчурний проект»;
  • Пайовий інвестиційний недиверсифікований венчурний фонд закритого типу «СТБ-фінанс»;
  • Пайовий інвестиційний недиверсифікований венчурний фонд закритого типу «Харківжитлофінанс»;
  • Пайовий інвестиційний недиверсифікований венчурний фонд закритого типу «Континент»;
  • ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗАОЩАДЖЕННЯ»;
  • ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАТИВНИЙ КАПІТАЛ».

Звiтнiсть

31 грудня 2018 р.
Річна фінансова звітність ТОВ «Фондова компанія «Інвеста», підтверджена аудиторською фірмою

31 грудня 2017 р.
Річна фінансова звітність ТОВ «Фондова компанія «Інвеста», підтверджена аудиторською фірмою

31 грудня 2016 р.
Фiнансова звiтнiсть КУА

31 грудня 2015 р.
Фiнансова звiтнiсть КУА

31 грудня 2014 р.
Фiнансова звiтнiсть КУА

31 грудня 2013 р.
Фiнансова звiтнiсть КУА

31 грудня 2012 р.
Фiнансова звiтнiсть КУА

31 грудня 2011 р.
Фiнансова звiтнiсть КУА