Iнформацiя стосовно лiквiдацii фонду ПІНВФЗТ «Харківміськбудфінанс»

ТОВ «ФК «Інвеста», (місцезнаходження: м. Харків, вул. Артема, 46, код ЄДРПОУ 32335917, Ліцензія ДКЦПФР на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АВ № 581059 від 04.03.2011 року) що діє від свого імені та в інтересах ПІНВФЗТ «Харківміськбудфінанс» повідомляє про ліквідацію ПІНВФЗТ «Харківміськбудфінанс».

Рішення про ліквідації прийнято 23.09.2015 р. зборами учасників ТОВ «ФК «Інвеста», що діє від свого імені та в інтересах ПІНВФЗТ «Харківміськбудфінанс» (надалі – збори учасників) (Протокол зборів учасників ТОВ «ФК «Інвеста» № 8 від 23.09.2015 р.), Причиною прийняття рішення про ліквідацію є закінчення строку діяльності на який було створено ПІНВФЗТ «Харківміськбудфінанс». Рішення прийнято одноголосно. Кредитори для задоволення своїх вимог мають письмово звернутись до ТОВ «ФК «Інвеста», що діє від свого імені та в інтересах ПІНВФЗТ «Харківміськбудфінанс» за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 46 з 9-00 до 18 -00 у робочі дні. Строк пред’явлення кредиторами вимог до ПІНВФЗТ «Харківміськбудфінанс» становить два місяці з дати опублікування повідомлення про ліквідацію ПІНВФЗТ «Харківміськбудфінанс».

Голова Ліквідаційної комісії Животченко Ю.І.